Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

 

Şirketimiz, ÇİÇEK YAĞ HAS UN VE YEM FABRİKALARI A.Ş olarak uygulamakta olduğumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliklerine ve yürürlükte olan ulusal – uluslararası yasal mevzuatlara uyarak özgün, kaliteli ve güvenilir ürünler üreterek müşterilerini korumayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz BRC Food Safety standartlarına uygun olarak sürekli iyileştirme prensibi ile proseslerin işleyişlerini denetleyip gözden geçirerek sistem etkinliğini sağlamaktadır.

Şirketimiz;

 • Kalite ve gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamak için, standartlar ve HACCP prensipleri çerçevesinde gerekli eğitim faaliyetlerini planlayarak tüm personelinde kalite ve gıda güvenliği kültürünü oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 •  
 • Kalite ve gıda güvenliğine yönelik hedeflerini sürekli geliştirme ve iyileştirme için her yıl düzenli olarak takip etmeyi,
 •  
 • Uyum ve motivasyonu ön planda tutarak iş tatmini sağlaması ile personeline verdiği değeri üretimlerine ve müşterisine yansıtmayı,
 •  
 • Ürün geliştirme ile buğdaydan katma değerli un elde ederek sektöründe öncü ve yenilikçi bir rol oynamayı,
 •  
 • Değişen ve gelişen trendler ışığında piyasa eğilimlerine uyum sağlayarak kaliteli ve güvenli ürün üretimi sayesinde müşteriyi korumayı, memnuniyetini garanti altına almayı ve şikayetlerini en aza indirmeyi,
 •  
 • Politikamızın işletme bünyesinde bulunan tüm personele aktarımını ve farkındalığını oluşturmayı,
 •  
 • Kalite ve gıda güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, müşteri, tedarikçi ve tüketicilerimizle paylaşmayı taahhüt etmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATİLLA ACAR

                                                                                                                                                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU BAŞKANI